CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ VIỆT ĐỨC

Tên giao dịch : VIETDUC INVESTMENT CONSULTING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY